Trắc nghiệm TT LÝ SINH P2

50 câu 40 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngokhanh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ngokhanh

Ngokhanh

HẠNG

2

Số điểm 98%

Thời gian làm 00:03:34

Ngokhanh

Ngokhanh

HẠNG

1

Số điểm 98%

Thời gian làm 00:01:54

Ngokhanh

Ngokhanh

HẠNG

3

Số điểm 96%

Thời gian làm 00:02:55

 • 04

  Ngokhanh

  Số điểm: 96%

  Thời gian làm: 00:05:26

 • 05

  Gia Thức

  Số điểm: 96%

  Thời gian làm: 00:05:41

 • 06

  Ngokhanh

  Số điểm: 88%

  Thời gian làm: 00:03:47

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan