Trắc nghiệm TT LÝ SINH P1

53 câu 50 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngokhanh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ngokhanh

Ngokhanh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:03:29

Ngokhanh

Ngokhanh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Ngokhanh

Ngokhanh

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:05:44

 • 04

  Ngokhanh

  Số điểm: 98.11%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 05

  Gia Thức

  Số điểm: 88.68%

  Thời gian làm: 00:15:42

 • 06

  Ngokhanh

  Số điểm: 86.79%

  Thời gian làm: 00:08:21

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan