Trắc nghiệm Hóa sinh Glucid P3

43 câu 50 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngokhanh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Tô Uyên

Lê Tô Uyên

HẠNG

2

Số điểm 39.53%

Thời gian làm 00:37:56

Chu Ngọc Ánh

Chu Ngọc Ánh

HẠNG

1

Số điểm 58.14%

Thời gian làm 00:10:16

Thị Nở

Thị Nở

HẠNG

3

Số điểm 16.28%

Thời gian làm 00:05:13

 • 04

  Ngô Thu Hằng

  Số điểm: 16.28%

  Thời gian làm: 00:12:47

 • 05

  hăngf ngô

  Số điểm: 6.98%

  Thời gian làm: 00:01:55

 • 06

  Ngô Thu Hằng

  Số điểm: 2.33%

  Thời gian làm: 00:00:59

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan