Trắc nghiệm Hóa sinh Glucid P2

10 câu 10 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngokhanh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

hăngf ngô

hăngf ngô

HẠNG

2

Số điểm 40%

Thời gian làm 00:02:03

Ngô Thu Hằng

Ngô Thu Hằng

HẠNG

1

Số điểm 40%

Thời gian làm 00:01:27

Phạm Thơm

Phạm Thơm

HẠNG

3

Số điểm 40%

Thời gian làm 00:02:29

  • 04

    Thái Thành

    Số điểm: 40%

    Thời gian làm: 00:02:37

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan