Trắc nghiệm hóa sinh Glucid P1

60 câu 60 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngokhanh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ngokhanh

Ngokhanh

HẠNG

2

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:08:31

Ngokhanh

Ngokhanh

HẠNG

1

Số điểm 91.30%

Thời gian làm 00:07:20

Ngokhanh

Ngokhanh

HẠNG

3

Số điểm 86.67%

Thời gian làm 00:15:42

 • 04

  Ngokhanh

  Số điểm: 78.26%

  Thời gian làm: 00:06:09

 • 05

  Ngokhanh

  Số điểm: 77.50%

  Thời gian làm: 00:20:40

 • 06

  Ngokhanh

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:10:52

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan