Trắc nghiệm giải phẫu 1 (xương khớp chi trên)

21 câu 21 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngokhanh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phương Nguyễn

Phương Nguyễn

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:43

Thuy Linh

Thuy Linh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:52

Phương Nguyễn

Phương Nguyễn

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:43

 • 04

  Phương Nguyễn

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:02:43

 • 05

  Phương Nguyễn

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:02:43

 • 06

  Ngokhanh

  Số điểm: 95.24%

  Thời gian làm: 00:03:21

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan