Trắc nghiệm giải phẫu 1 (các cơ của xương chi trên)

17 câu 17 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngokhanh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

TON BAO LUU MINH

TON BAO LUU MINH

HẠNG

2

Số điểm 94.12%

Thời gian làm 00:04:58

TON BAO LUU MINH

TON BAO LUU MINH

HẠNG

1

Số điểm 94.12%

Thời gian làm 00:04:58

TON BAO LUU MINH

TON BAO LUU MINH

HẠNG

3

Số điểm 94.12%

Thời gian làm 00:04:58

 • 04

  TON BAO LUU MINH

  Số điểm: 94.12%

  Thời gian làm: 00:04:58

 • 05

  Nguyễn Nguyễn

  Số điểm: 76.47%

  Thời gian làm: 00:05:24

 • 06

  Nguyễn Nguyễn

  Số điểm: 76.47%

  Thời gian làm: 00:05:24

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan