Lý sinh 1 P2.1

25 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngokhanh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Na Na

Na Na

HẠNG

2

Số điểm 20%

Thời gian làm 00:06:04

Ngokhanh

Ngokhanh

HẠNG

1

Số điểm 84%

Thời gian làm 00:00:00

Lê Võ Tấn Hoàng

Lê Võ Tấn Hoàng

HẠNG

3

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:00

 • 04

  Hoàng TúAnh

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 05

  Lê Duy Lĩnh

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 06

  Nguyen Hanh

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan