Lý sinh 1 P2.1

25 câu 25 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Khanhyohan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Mai Phương Hoàng

Mai Phương Hoàng

HẠNG

2

Số điểm 72%

Khanhyohan

Khanhyohan

HẠNG

1

Số điểm 84%

Bình Nguyễn

Bình Nguyễn

HẠNG

3

Số điểm 68%

 • 04

  Mai Phương Hoàng

  Số điểm: 68%

 • 05

  Phạm Thị Mỹ Hạnh

  Số điểm: 68%

 • 06

  Phạm Thị Mỹ Hạnh

  Số điểm: 64%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan