Lý sinh 1 P2.1

25 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngokhanh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Na Na

Na Na

HẠNG

2

Số điểm 20%

Thời gian làm 00:06:04

Ngokhanh

Ngokhanh

HẠNG

1

Số điểm 84%

Thời gian làm 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan