Đề thi HSG cấp tỉnh môn Ngữ văn 12 năm 2019 Sở GD&ĐT Vĩnh Long

Đề thi HSG cấp tỉnh môn Ngữ văn 12 năm 2019 Sở GD&ĐT Vĩnh Long

217 14/02/2020

SỞ GD&ĐT VĨNH LONG

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12

MÔN: NGỮ VĂN

Thời gian làm bài: 180 phút

Câu 1: (8.0 điểm)

Cái giá của im lặng.

Câu 2: (12.0 điểm)

Tác giả Huỳnh Trọng Khang chia sẻ:

“Tôi cũng không thích khi đọc một tờ báo phỏng vấn một tác giả trẻ thì anh ta luôn nói rằng tôi đến với văn chương như là một cuộc chơi. Sau đó, có vẻ hơi hỏ, anh ta sẽ nói thêm; nhưng mà nghề chơi cũng lắm công phu. Xem văn chương là một cuộc chơi là cách nói làm nhẹ trách nhiệm của ngòi bút.".

(Theo Sứ mệnh trên vai cây bút trẻ, www.vnca.cand.com.vn, 01/7/2017)

Bằng trải nghiệm văn học, qua một tác phẩm thơ và một tác phẩm văn xuôi, anh/chị hãy trình bày suy nghĩ về quan niệm văn chương được tác giả đề cập trong phát biểu trên.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn