Đề thi HSG cấp tỉnh môn Ngữ văn 12 năm 2019 Sở GD&ĐT Đồng Nai

Đề thi HSG cấp tỉnh môn Ngữ văn 12 năm 2019 Sở GD&ĐT Đồng Nai

503 14/02/2020

SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12

MÔN: NGỮ VĂN

Thời gian làm bài: 180 phút

Câu 1 (8,0 điểm)

Tại Lễ khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (TECHFEST) được chức vào tối 29/1/2018 ở thành phố Đà Nẵng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu:

Nhân loại không còn nhiều tài nguyên tự nhiên để khai thác và Việt Nam cũng vậy, nhưng chúng ta lại có thứ tài nguyên vô tận, đó chính là sự sáng tạo của con người, của chính tiềm năng trong mỗi chúng ta.

(http://baochinhphu.vn)

Từ lời phát biểu của Thủ tướng, anh/chị có suy nghĩ gì về khát vọng sáng tạo của tuổi trẻ trong thời đại ngày nay?

Câu 2 (12,0 điểm)

Nhà thơ Tố Hữu nói: Thơ phải chăng là điều ấy, mơ ở trong thực, cải vô hình trong cải hữu hình. Những màu sắc trong màu trắng,

(Trích Lí luận văn học - Trần Đình Sử, Tập 2, NXB Đại học Sư phạm, 2012, tr.265)

Anh/chị hiểu như thế nào về ý kiến của nhà thơ Tố Hữu? Hãy làm sáng tỏ ý kiến ấy.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn