TỔNG HỢP 206 XƯƠNG

13,837 lượt xem -

Đăng vào 06 Tháng mười, 2017

TỔNG HỢP 206 XƯƠNG

Mục đích: Giúp chúng ta biết được vị trí của từng xương và có bao nhiêu xương trên cơ thể

+ Có 8 xương Sọ não : xương trán, 2 xương đỉnh, 2 xương thái dương, xương chẩm, xương bướm và xương sàng

                                       

+ 14 xương Sọ mặt (chưa tính xương móng): 2 xương xoăn mũi dưới, 2 xương khẩu cái, 2 xương hàm trên,2 xương gò má, 1 xương hàm dưới, 2 xương sống mũi, 2 xương lệ, xương lá mía, xương móng cái.

                           

+ 64 xương chi trên: 2 xương đòn, 2 xương vai, 2 xương cánh tay, 2 xương trụ, 2 xương quay, 16 xương cổ tay (tính 2 bên tay), 10 xương đốt bàn (tính 2 bên tay), 28 xương đốt ngón tay (tính 2 bên tay).

                                     

+ 62 xương chi dưới: 2 xương chậu, 2 xương đùi, 2 xương chày, 2 xương mác, 14 xương cổ chân (tính ở 2 chân),10 xương đốt bàn chân (tính 2 bàn chân), 28 xương đốt ngón chân.

               


                

+ 33-34 xương ở cột sống (thường là 33 ở người trưởng thành): 7 đốt sống cổ, 12 đốt sống ngực, 5 đốt sống thắt lưng, 5 đốt cùng và 4-5 đốt cụt

                       

+ 25 xương ở lồng ngực: 24 chiếc xương sườn và xương ức

                          

- Ngoài ra còn có các xương nhỏ như: Xương móng, các xương nghe (xương búa, xương đe, xương bàn đạp


                                               TRẮC NGHIỆM GIẢI PHẪU

1 Đối với Y học Giải phẫu học là môn

a. Cơ sở/

b. Cơ bản

c. Lâm sàng

d. Y học hiện đại


2 Từ “trên ngoài” ta căn cứ theo

a. Mặt phẳng ngang

b. Mặt phẳng đứng ngang

c. Mặt phẳng đứng dọc

d. A và C đúng/


3. Phương tiện quan trọng nhất để học Giải Phẫu là

a. Xác/

b. Mô hình các loại

c Phim X quang

d người sống


4. Mặt phẳng đứng dọc giữa

a. nằm song song với  mặt phẳng trán

b. Chia cơ thể thành hai nửa: nửa phải và nửa trái/

c nằm song song với mặt đất

d chia cơ thể thành phía trước và sau


5. Xương nào sau đây không thuộc xương hàng trên cổ tay

a. Xương nguyệt

b. Xương đậu

c. Xương thang/

d. xương tháp

e. xương thuyền


6. Chỏm xương trụ

a. còn gọi là mõm khuỷu

b. là phần đầu trên xương trụ gồm mõm khuỷu và mõm vẹt/

c. là đầu dưới xương trụ có diện khớp vòng

d là ¼ trên xương trụ


7. Thân xương trụ có

a. 3 mặt: trong, ngoài, trước

b. 3 mặt: trong, ngoài, sau

c. 3 mặt: trước, sau, trong/

d. 3 mặt: trước, sau, ngoài


8. Xương quay khớp với tất cả nào sau đây, ngoại trừ

a. xương cánh tay

b xương trụ

c xương thuyền

d xương nguyệt

e xương đậu/


9. xương nào sau đây không tham gia vào diện khớp cổ tay

a. xương thuyền

b. xương nguyệt

c xương tháp

d xương đậu/


10 khớp khuỷu gồm có

a. 1 khớp

b. 2 khớp

c. 3 khớp/

d. 4 khớp


11 khi bàn tay làm động tác sấp ngữa, thì lúc đó có sự tham gia hoạt động của

a. Khớp quay trụ trên và khớp quay trụ dưới

b. Khớp quay trụ trên, khớp quay trụ dưới và khớp quay cổ tay/

c. Khớp quay trụ trên và khớp cánh tay trụ

d. Khớp quay trụ trên, khớp quay trụ dưới và khớp cánh tay trụ


12 chi tiết GP nào giúp ta định hướng được chiều trước sau của xương cánh tay.

a. Chỏm xương cánh tay

b. Rãnh gian củ

c. Củ lớn

d. Lồi chủ đen ta/


13. các dây chằng ở khớp vai dây chằng nào khỏe nhất

a. dây chằng ổ chảo cánh tay trên

b. dây chằng ổ chảo cánh tay giữa

c. dây chằng ổ chảo cánh tay dưới

d. dây chằng quạ cánh tay/


14. Chọn nguyên tắc đúng nhất để đặt tên (gọi tên) cho cơ theo:

a. Cấu tạo, Kích thước, Hình thể và Chức năng

b. Hỗn hợp

c. Tất cả đúng/

d. Tất cả sai


15 Xác định khớp xương thuộc khớp bán động:


a. Khớp chậu đùi

d. Khớp thái dương hàm

b. Khớp trai đỉnh

c. Khớp cùng chậu/


16 Chọn định nghĩa đúng nhất về khớp xương là:


a. Nơi nối tiếp của hai xương /

b. Nơi tiếp giáp của hai xương

c. Nơi hai xương nằm chồng lên nhau

d. Nơi liên tiếp của hai xương


17. Xác định chức năng quan trọng nhất của xương:

a. Tạo máu 

d. Vận động

b. Bảo vệ 

c. Nâng đỡ /


18  Xác định ý đúng nhất trong mô tả giải phẫu học dựa vào:

a. Vị trí, liên quan 

b. Hình thể, kích thước

d. Tất cả đều đúng/

c. Chức năng phát triển


19. Xác định ý đúng với từ "Phải, trái" căn cứ vào:

a. Mặt phẳng nằm ngang

b. Mặt phẳng đứng ngang

c. Mặt phẳng đứng dọc giữa/

d. Tất cả đúng


20  Xác định ý đúng với từ "Trên, Dưới" căn cứ vào

a. Mặt phẳng đứng dọc

d. tất cả đúng

b. Mặt phẳng đứng ngang

c. Mặt phẳng nằm ngang /


21. Xác định ý đúng với từ "trước sau" căn cứ vào

a. Mặt phẳng đứng dọc 

b. Mặt phẳng đứng ngang /

c. Mặt phẳng nằm ngang

d. Mặt phẳng ngang


22: Câu nào sau đây không đúng với xương trụ:

A. Luôn luôn dài hơn xương quay cùng bên.

B. Khi khớp khuỷu duỗi, mỏm khuỷu nằm trong hố khuỷu

xương cánh tay.

C. Khuyết ròng rọc khớp với ròng rọc xuơng cánh tay.

D. Khuyết quay ở mặt trong mỏm vẹt, khớp với vành xương

quay./

E. Chỏm xương trụ tiếp khớp với đầu dưới xương quay bởi

một diện khớp vòng.


23: Trong các cơ vùng cẳng tay sau, cơ nào thuộc nhóm ngoài

cơ lớp nông:

A. Cơ duỗi ngón cái ngắn

B. Cơ duỗi cổ tay quay ngắn/

C. Cơ duỗi cổ tay trụ

D. Cơ duỗi ngón cái dài

E. Cơ duỗi các ngón


24: Chọn

A. Nếu 1, 2, 4 đúng

B. Nếu 1, 3 đúng

C. Nếu 4, 5 đúng/

D. Nếu chỉ có 4 đúng

E. Nếu tất cả đều đúng

1.Thắt nút giữa đm mũ vai và đm dưới vai gấy nguy hiểm.

2.TK ngồi là nhánh lớn nhất của đám rối tk thắt lưng.

3.Ở chi dưới, tm hiển lớn và hiển bé đề đổ về tm đùi, sau đó đổ

về TM chậu ngoài.

4.ĐM trụ có cơ tùy hành là cơ gấp cổ tay trụ.

5.ĐM gối xuống là nhánh bên cuối cùng của động mạch đùi.


25: Khi thần kinh giữa bị chèn ép trong hội chứng ống cổ tay

dẫn đến mất chức năng vận động các cơ ở bàn tay thì động tác

nào sau đây sẽ không thực hiên được:

A.Duỗi ngón cái 

B.Dạng ngón cái

C.Đối ngón cái/

D.Cả A và B


26: Chọn:

A. nếu (A) với (B) đúng và có liên quan nhân quả

B. nếu (A) và (B) đúng và không liên quan nhân quả/

C. nếu (A) đúng (B) sai

D. nếu (A) sai (B) đúng

E. nếu (A) sai (B) sai

(A) Không thể thắt vùng giữa động mạch dưới vai và động mạch

mũ cánh tay trước, mũ cánh tay sau

(B) Vì động mạch dưới vai nối với động mạch dưới đòn thông

qua nhánh vai trên và vai xuống.


27: Trong tư thế đứng, gai chậu sau trên ở vị trí tương ứng với

khớp cùng chậu và đốt sống:

A.Cùng 2/

B.Cùng 3

C.Cùng 4

D.Thắt lưng 5

E.Cùng 1.


28: Thần kinh nách đi qua lỗ tứ giác bả vai tam đầu cùng với

động mạch nào?

A. Động mạch dưới vai

B. Nhánh động mạch mũ vai của động mạch dưới vai.

C. ĐM cánh tay sâu

D. ĐM ngực lưng

E. ĐM mũ cánh tay sau/


29: Nhánh nông thần kinh trụ ở mặt gan tay có chức năng:

A.Chi phối cảm giác cho một ngón rưỡi bên trong và vận động

cho các cơ lớp nông mô út.

B.Chi phối cảm giác cho một ngón rưỡi bên trong và vận động

cho tất cả các cơ của gan bàn tay.

C. Chi phối cảm giác cho ba ngón rưỡi bên trong và vận động tất

cả các cơ của gan tay trừ 5 cơ do thần kinh trụ vận động

D.Chi phối cảm giác cho một ngón rưỡi bên trong và vận động tất

cả các cơ của gan tay trừ 5 cơ do thần kinh trụ vận động

E.Chi phối cả giác cho một ngón rưỡi bên trong và vận động cho/

cơ gan tay ngắn30: Động tác của nhóm cơ chậu- mấu chuyển là:

A. Gấp, dạng và xoay ngoài đùi

B. Duỗi, dạng và xoay đùi/

C. Gấp và xoay ngoài đùi

D. Chủ yếu là xoay ngoài đùi

E. Duỗi và xoay trong đùi


Dùng các thông tin sau để trả lời câu 11 và câu 12:

I.Cơ cánh tay quay V.Cơ duỗi ngón cái dài

II.Cơ duỗi cổ tay quay dài VI.Cơ ngửa

III.Cơ duỗi cổ tay quay ngắn VII. Cơ duỗi ngón trỏ

IV. Cơ dạng ngón cái dài VIII.Cơ gấp ngón cái dàiB.I, III E.I, IV, VIII

C.II, III, IV


A.I, III, V, VIII D.IV, V, VII, VIII

B.I, II, IV, V, VII, VIII E.IV, V, VIII

C.IV, V, VI, VII, VIII


Bình luận

Ảnh đại diện của bạn
|

Khoá học khác

21 bài | 250 phút 500.000 vnđ

[Đăng ký ngay] GIẢI PHẪU CHI DƯỚI

Giải phẫu là môn cơ sở vô cùng quan trọng của mọi trường y.Khoá học hướng dẫn cho các bạn nội dung căn bản của Giải phẫu chi dưới.Mời các bạn cùng tham gia!

Giáp Đức Long Giáp Đức Long

20 bài | 20 phút 0 vnđ

[Đăng ký ngay] HỘI THOẠI TIẾNG ANH LỚP 3

Khóa học gồm 20 đoạn hội thoại nhỏ tương ứng với 20 Unit trong SGK Tiếng Anh lớp 3 của Bộ GT&ĐT ban hành. 

Lucas Lucas

1 bài | 12 phút 10.000 vnđ

[Đăng ký ngay] Chụp ảnh tài liệu chuyển đổi thành Microsoft Word với 4 bước đơn giản

Chụp ảnh văn bản, sách, tài liệu thành File Microsoft Word đơn giản, hiệu quảLink tải phần mềm: http://www.mediafire.com/file/sspnzd2pwuz5a8z/ABBYY+FineReader+12.zipNếu link bị chết hãy gọi 0968 386 468 hoặc email về thanhtrung78ag@gmail.com  Xem thêm

Nguyễn Thành Trung Nguyễn Thành Trung

28 bài | 400 phút 899.000 vnđ

[Đăng ký ngay] Laser trị liệu

Laser được cho là một trong những phát minh ảnh hưởng nhất trong thế kỷ XX. Ích lợi của LASER đối với các ứng dụng trong khoa học, công nghiệp, kinh doanh nằm ở tính đồng pha, đồng màu cao, khả năng đạt được cường độ sáng cực kỳ cao, hay sự hợp nhất của các yếu tố trên.*Trong Vật lý trị liệu chủ yếu sử dụng LASER công suất thấp để gây hiệu ứng kích thích sinh học, được chỉ định trong các bệnh sau:- Kích thích các huyệt thay châm cứu (LASER châm) trong điều trị đau Xem thêm

Nguyễn Công Trình Nguyễn Công Trình

27 bài | 450 phút 500.000 vnđ

[Đăng ký ngay] Khóa đào tạo và luyện thi ISTQB advanced level gồm 2 module Test Manager và Test Analyst

1. GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌCKhóa học ISTQB advanced level sẽ tập trung vào nội dung của 2 module Test manager và test analyst để giúp các bạn có

Tạ Thị Thinh Tạ Thị Thinh

5 bài | 5 phút 0 vnđ

[Đăng ký ngay] Ebook Round up

Đây là bộ ebooks hay để giúp trẻ làm quen với kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh một cách nhẹ nhàng mà hiệu quả.Nội dung sách biên soạn dễ hiểu, minh họa rõ ràng, bài tập gần gũi. Sau khi học xong bộ sách này học sinh sẽ đạt trình độ ngữ pháp A1 chuẩn bị bước đệm tốt để chuyển sang trình độ A2 ở cấp học THCSBộ sách gồm 4 quyển theo cấp độ từ thấp đến caoStarter: 82 trangLevel 1 :115 trangLevel 2: 46 trangLvel 3: 163 trangLevel 4: 190 trangDo dung lượng sách lớn vượt Xem thêm

Jessica Lee Jessica Lee

1 bài | 20 phút 20.000 vnđ

[Đăng ký ngay] BÀI NHẬT BẢN LỚP 11(TIẾT 1)

BÀI GIẢNG ĐỊA LÍ 11, BÀI 9 TIẾT 1 NHẬT BẢN- NỘI DUNG GỒM CÓ:+ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN+ DÂN CƯ NHẬT BẢN+ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA NHẬT BẢN- MỤC ĐÍCH:+ GIÚP HỌC SINH ÔN LẠI CHI TIẾT KIẾN THỨC BÀI 9 TIẾT 1 ĐỊA 11+ GIẢNG DẠY KỸ CÀNG, CÓ HÌNH ẢNH MINH HỌA.+ CÓ BÀI TRẮC NGHIỆM  VÀ NỘI DUNG KÈM THEO KHÓA HỌC.+ TRONG BÀI GIẢNG CÓ CÂU TRẮC NGHIỆM MINH HỌA.- ĐỐI TƯỢNG NÊN HỌC:+ HỌC SINH ÔN THI THPT QG MÔN ĐỊA LÍ+ CỦNG Xem thêm

Mang Nảm Mang Nảm

13 bài | 150 phút 199.000 vnđ

[Đăng ký ngay] Tìm việc không khó

-       Khả năng tìm được việc làm, nhất là việc làm phù hợp với sở thích và nguyện vọng, chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều khi bạn trẻ nắm hiểu được những quy luật khách quan và có những nỗ lực đúng hướng để chủ động đạt đến kết quả. Xem thêm

Lại Thế Luyện Lại Thế Luyện

16 bài | 150 phút 199.000 vnđ

[Đăng ký ngay] Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp

Khóa học về kỹ năng thuyết trình cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và rèn luyện các kỹ năng khi trình bày trước số đông người nghe. Từ những kiến thức được học về các bước xây dựng bài thuyết trình và các kỹ thuật cơ bản để có bài thuyết trình thành công, người học có thể tự phân tích những ưu điểm, nhược điểm của bản thân khi thuyết trình, từ đó biết cách cải thiện bản thân để có thể tự Xem thêm

Lại Thế Luyện Lại Thế Luyện

22 bài | 350 phút 198.000 vnđ

[Đăng ký ngay] Đào tạo và luyện thi ISTQB foundation

Khóa học gồm 22 video ôn luyện 6 chương theo sách ISTQB foundation và syllabus. Ngoài ra có kèm các bài test online giúp các bạn luyện thi thành công và dễ dàng lấy được chứng chỉ

Tạ Thị Thinh Tạ Thị Thinh