KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NHÂN SỰ GHS GROUP

30 câu 20 phút

Trạng thái:

Bài kiểm tra đánh giá chất lượng nhân sự về Nội quy, Quy trình làm việc và phần mềm Bitrix và các tình huống thường gặp trong nhân viên Tập đoàn GHs

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tuyen Nguyen

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Quản trị viên

Quản trị viên

HẠNG

2

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:02:00

Tuyen Nguyen

Tuyen Nguyen

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:26

Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu

Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu

HẠNG

3

Số điểm 26.67%

Thời gian làm 00:02:33

 • 04

  Tuyen Nguyen

  Số điểm: 17.65%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 05

  Trúc Vy

  Số điểm: 15%

  Thời gian làm: 00:03:26

 • 06

  Tuyen Nguyen

  Số điểm: 10%

  Thời gian làm: 00:00:05

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM