Thi trực tuyến

Đăng ký dự thi

Vui lòng nhập họ và tên.
Vui lòng nhập địa chỉ email
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập chứng minh nhân dân
Vui lòng chọn đơn vị Đoàn.
Vui lòng nhập mật khẩu ít nhất 8 kí tự
Vui lòng nhập lại mật khẩu cho giống

Thống kê toàn thị xã

Tổng lượt đăng ký

2280

Tổng lượt thi

1553

Thống kê đăng ký

Đơn vị Thí sinh đã đăng ký
 • Đoàn trường THPT Nguyễn Trãi 555
 • Đoàn phường Lái Thiêu 265
 • Đoàn phường Bình Chuẩn 252
 • Đoàn phường Bình Hòa 210
 • Đoàn trường THPT Trịnh Hoài Đức 204
 • Đoàn phường An Phú 196
 • Khác 87
 • Đoàn phường Bình Nhâm 71
 • Đoàn phường Vĩnh Phú 66
 • Đoàn phường Hưng Định 65
 • Đoàn cơ sở Trung tâm Y tế - BHXH 65
 • Đoàn xã An Sơn 63
 • Đoàn trường THPT Trần Văn Ơn 41
 • Đoàn phường Thuận Giao 26
 • Đoàn phường An Thạnh 25
 • Chi đoàn Phòng QLĐT – QLDA 18
 • Chi đoàn Văn phòng HĐND – UBND 16
 • Đoàn cơ sở Công an 14
 • Chi đoàn Thi hành án dân sự 11
 • Chi đoàn CCT – KB – TCKH – QLTT – TK 9
 • Chi đoàn TT – TP – VKS 5
 • Chi đoàn Phòng TNMT – KT 5
 • Chi đoàn VHTT – ĐTT 4
 • Chi đoàn Liên cơ quan 3
 • Chi đoàn Ban Chỉ huy Quân sự 2
 • Chi đoàn Tòa án nhân dân 1
 • Chi đoàn Công ty TNHH Lotte Cinema 1
 • Đoàn trường TTGDTX – KTHN 0
 • Chi đoàn Công ty CP Sứ Thiên Thanh 0
 • Chi đoàn Bưu điện 0
 • Đoàn trường Trung cấp Công nghiệp Bình Dương 0
 • Chi đoàn Công ty TNHH Kim Huy 0
 • Đoàn trường Trung tiểu học Đức Trí 0

Thống kê dự thi

Đơn vị Thí sinh đã thi
 • Đoàn trường THPT Nguyễn Trãi 352
 • Đoàn phường Bình Chuẩn 208
 • Đoàn phường Lái Thiêu 184
 • Đoàn trường THPT Trịnh Hoài Đức 140
 • Đoàn phường An Phú 139
 • Đoàn phường Bình Hòa 115
 • Đoàn cơ sở Trung tâm Y tế - BHXH 51
 • Đoàn xã An Sơn 50
 • Đoàn phường Bình Nhâm 50
 • Khác 49
 • Đoàn phường Hưng Định 49
 • Đoàn phường Vĩnh Phú 39
 • Đoàn trường THPT Trần Văn Ơn 24
 • Chi đoàn Phòng QLĐT – QLDA 17
 • Đoàn phường An Thạnh 17
 • Đoàn phường Thuận Giao 15
 • Chi đoàn Văn phòng HĐND – UBND 13
 • Chi đoàn Thi hành án dân sự 9
 • Chi đoàn CCT – KB – TCKH – QLTT – TK 8
 • Đoàn cơ sở Công an 7
 • Chi đoàn Phòng TNMT – KT 5
 • Chi đoàn TT – TP – VKS 5
 • Chi đoàn VHTT – ĐTT 3
 • Chi đoàn Liên cơ quan 2
 • Chi đoàn Ban Chỉ huy Quân sự 1
 • Chi đoàn Tòa án nhân dân 1
 • Chi đoàn Bưu điện 0
 • Đoàn trường Trung tiểu học Đức Trí 0
 • Chi đoàn Công ty CP Sứ Thiên Thanh 0
 • Đoàn trường TTGDTX – KTHN 0
 • Chi đoàn Công ty TNHH Lotte Cinema 0
 • Đoàn trường Trung cấp Công nghiệp Bình Dương 0
 • Chi đoàn Công ty TNHH Kim Huy 0