Hội thi trực tuyến An toàn giao thông

20 câu 10 phút

Trạng thái:


Với mong muốn tăng cường công tác tuyên truyền tháng an toàn giao thông năm 2018 với nhiều hình thức đa dạng, thu hút được sự quan tâm của đoàn viên thanh niên, người dân và các em thiếu nhi, bên cạnh đó nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông cho người tham gia giao thông.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Quận Đoàn 12

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

nguyễn thị thùy liên

nguyễn thị thùy liên

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:13

nguyễn thị thùy liên

nguyễn thị thùy liên

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:13

nguyễn thị thùy liên

nguyễn thị thùy liên

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:13

 • 04

  nguyễn thị thùy liên

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:13

 • 05

  Hoàng Thuỳ Trang

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:49

 • 06

  Hoàng Thuỳ Trang

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:49

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan