Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ

330 08/09/2018

THÔNG TIN LIÊN HỆ

BAN TỔ CHỨC:

Ban tổ chức cuộc thi: Quận Đoàn 12

Số điện thoại: 028..

Thông tin liên hệ phụ trách Cuộc thi. 

1. Đồng chí Lê Thành Đạt – UVTV, Trưởng Ban MT.ĐBDC/QĐ (số điện thoại: 0932 963 572)

2. Đồng chí Hứa Thị Diễm Hằng – UVBCH,Trưởng Ban Tuyên giáo/QĐ (số điện thoại: 093 88 22 162).

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

Quận Đoàn 12

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

Bài viết liên quan