Vũ trụ - Trái Đất trong hệ Mặt Trời

40 câu 30 phút

Trạng thái:

Kiến thức thiên văn cơ bản.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

TTT Như

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trần Ngọc Diễm My

Trần Ngọc Diễm My

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:48

Trần Ngọc Diễm My

Trần Ngọc Diễm My

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:47

Trần Ngọc Diễm My

Trần Ngọc Diễm My

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:48

 • 04

  Trần Ngọc Diễm My

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:49

 • 05

  Trần Ngọc Diễm My

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:50

 • 06

  Trần Ngọc Diễm My

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:50

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Ýý Tina

Em Tên :Trần Thị Như Ý
Lớp :10@8
Kết quả :50%(1lần)

Hoàng Đinh Trung

2 lần 100%
Hoàng Đinh Trung 10a8

Chu Phương Thảo

Em Phương Thảo 10a8, 1 lần 27/40

Hoàng Đinh Trung

Em Hoàng Đinh Trung 10A8 , 1 lần 100%

Thanh Đạt

Em tên Trương Thanh Đạt 10a8, 1 lần 100%

Thanh Quyền

Em tên Thanh Quyền 10a8 được 1lần 50%

Nguyễn Văn Thành Đạt

Em tên Nguyễn Văn Thành Đạt 10a8 đc 1 lần 100% ạ.

Nguyễn Như Quỳnh

Em tên Nguyễn Như Quỳnh lớp 10a1 em được 1 lần 100% ạ

Nguyễn Đỗ Như Ý

Em tên Nguyễn Đỗ Như Ý lớp 10a3 em được 1 lần 100%

Phạm Hoàng Phúc

Em tên Phạm Hoàng Phúc lớp 10a3 em làm được 1 lần 100%

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan