Trắc nghiệm về Nhật Bản

20 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Như TTT

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Nguyễn Trúc Loan

Lê Nguyễn Trúc Loan

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:42

Ung Minh Quốc

Ung Minh Quốc

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:00

Nguyễn Thị Hoài Bảo

Nguyễn Thị Hoài Bảo

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:18

 • 04

  Phương Thùy

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:02:31

 • 05

  Lê Nguyễn Trúc Loan

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:01:26

 • 06

  Lê Nguyễn Trúc Loan

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:02:30

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan