Trắc nghiệm LS THPT - ĐỀ 701

40 câu 30 phút

Trạng thái:

Luyện thi THPTQG 2019 - môn Lịch  sử, trọng tâm kiến thức 12, có đáp án.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Như TTT

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phúc Lê

Phúc Lê

HẠNG

2

Số điểm 12.50%

Thời gian làm 00:00:42

Le Tuan Anh

Le Tuan Anh

HẠNG

1

Số điểm 55%

Thời gian làm 00:19:25

DHSP K39B

DHSP K39B

HẠNG

3

Số điểm 7.50%

Thời gian làm 00:00:06

 • 04

  Laclac Vuong

  Số điểm: 7.50%

  Thời gian làm: 00:00:11

 • 05

  Laclac Vuong

  Số điểm: 7.50%

  Thời gian làm: 00:00:14

 • 06

  DHSP K39B

  Số điểm: 7.50%

  Thời gian làm: 00:00:19

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan