Trắc nghiệm LS THPT - ĐỀ 701

40 câu 30 phút

Trạng thái:

Luyện thi THPTQG 2019 - môn Lịch  sử, trọng tâm kiến thức 12, có đáp án.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

TTT Như

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Dương Minh Nguyệt

Dương Minh Nguyệt

HẠNG

2

Số điểm 17.50%

Le Tuan Anh

Le Tuan Anh

HẠNG

1

Số điểm 55%

Phúc Lê

Phúc Lê

HẠNG

3

Số điểm 12.50%

 • 04

  DHSP K39B

  Số điểm: 7.50%

 • 05

  Laclac Vuong

  Số điểm: 7.50%

 • 06

  Laclac Vuong

  Số điểm: 7.50%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan