THI THỬ THPTQG - GDCD 2019

40 câu 30 phút

Trạng thái:

Ôn luyện kiến thức GDCD, có đáp án.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

TTT Như

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Hoàng Bảo Việt

Nguyễn Hoàng Bảo Việt

HẠNG

2

Số điểm 82.50%

Thời gian làm 00:08:57

Nguyễn Thị Hà Thu

Nguyễn Thị Hà Thu

HẠNG

1

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:02:53

hoa nguyen

hoa nguyen

HẠNG

3

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:07:13

 • 04

  Âu Minh Duy

  Số điểm: 65%

  Thời gian làm: 00:10:59

 • 05

  Mai Anh

  Số điểm: 60%

  Thời gian làm: 00:13:22

 • 06

  DT Thu Thuy

  Số điểm: 60%

  Thời gian làm: 00:21:58

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan