ÔN THI HK1 - 002

20 câu 15 phút

Trạng thái:

Trắc nghiệm ôn tập học kì 1 môn Địa lí - trường THPT Thái Hòa NH: 2018-2019

THAM GIA

BAN TỔ CHỨC

TTT Như

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Tiến Đạt

Lê Tiến Đạt

HẠNG

2

Số điểm 100%

Lê Tiến Đạt

Lê Tiến Đạt

HẠNG

1

Số điểm 100%

Lê Tiến Đạt

Lê Tiến Đạt

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Nguyễn Thiện Trí Trung

  Số điểm: 100%

 • 05

  Nguyễn Thiện Trí Trung

  Số điểm: 100%

 • 06

  Nguyễn Thiện Trí Trung

  Số điểm: 100%

Bình luận

Ảnh đại diện của bạn