ÔN THI HK1 - 001

20 câu 15 phút

Trạng thái:

Trắc nghiệm ôn tập học kì 1 môn Địa lí - trường THPT Thái Hòa NH: 2018-2019

THAM GIA

GIÁO VIÊN

TTT Như

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Trương Dương

Nguyễn Trương Dương

HẠNG

2

Số điểm 100%

Nguyễn Trương Dương

Nguyễn Trương Dương

HẠNG

1

Số điểm 100%

Phạm Hoàng Phúc

Phạm Hoàng Phúc

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Nguyễn Trương Dương

  Số điểm: 100%

 • 05

  Phạm Hoàng Phúc

  Số điểm: 100%

 • 06

  Phạm Hoàng Phúc

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan