ÔN THI HK1 - 001

20 câu 15 phút

Trạng thái:

Trắc nghiệm ôn tập học kì 1 môn Địa lí - trường THPT Thái Hòa NH: 2018-2019

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Như TTT

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ntt Trung

Ntt Trung

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:38

Ntt Trung

Ntt Trung

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:38

Ntt Trung

Ntt Trung

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:38

 • 04

  Ntt Trung

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:38

 • 05

  Dương Thị Phương Thảo

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:39

 • 06

  Dương Thị Phương Thảo

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:39

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan