ÔN TẬP - SÔ 2

35 câu 30 phút

Trạng thái:

Trắc nghiệm từ bài 11 đến bài 16 , Địa lí 10.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Như TTT

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Diễm My TN

Diễm My TN

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:50

Diễm My TN

Diễm My TN

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:48

Diễm My TN

Diễm My TN

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:53

 • 04

  Diễm My TN

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:56

 • 05

  Đặng Thế Nhân

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:56

 • 06

  Đặng Thế Nhân

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:56

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan