Công nghiệp Việt Nam

30 câu 20 phút

Trạng thái:

Một số câu hỏi về công nghiệp nước ta.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Trần Thị Tố Như

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

trường tiền ngô

trường tiền ngô

HẠNG

2

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:00

Phong Nhi

Phong Nhi

HẠNG

1

Số điểm 20%

Thời gian làm 00:04:43

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan