Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

20 câu 15 phút

Trạng thái:

Kiến thức địa lí về Trung Quốc.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Trần Thị Tố Như

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Trần Gia Ngọc

Nguyễn Trần Gia Ngọc

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:51

Nguyễn Đức Phước

Nguyễn Đức Phước

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:45

Nguyễn Đức Phước

Nguyễn Đức Phước

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:51

 • 04

  Nguyễn Đức Phước

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:56

 • 05

  Nguyễn Đức Phước

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:58

 • 06

  Nguyễn Đức Phước

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:03

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan