Chương VIII. Công nghiệp

30 câu 15 phút

Trạng thái:

Trắc nghiệm ôn tập chương Địa lí công nghiệp, dành cho HS thpt TH!

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Trần Thị Tố Như

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Mỹ Tâm

Lê Mỹ Tâm

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:50

Lê Mỹ Tâm

Lê Mỹ Tâm

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:45

Lê Mỹ Tâm

Lê Mỹ Tâm

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:50

 • 04

  Lê Mỹ Tâm

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:53

 • 05

  Lê Mỹ Tâm

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:55

 • 06

  Lê Mỹ Tâm

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:56

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan