Chương VIII. Công nghiệp

10 câu 5 phút

Trạng thái:

Trắc nghiệm Địa lí công nghiệp 10, dành cho HS thpt TH!

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Như TTT

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ntt Trung

Ntt Trung

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:22

Ntt Trung

Ntt Trung

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:22

Ntt Trung

Ntt Trung

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:22

 • 04

  Ntt Trung

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:22

 • 05

  Ntt Trung

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:22

 • 06

  Ntt Trung

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:22

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan