Bản đồ 10

20 câu 15 phút

Trạng thái:

Trắc nghiệm 15 phút, 20 câu ngẫu nhiên trong 40 câu hỏi về kiến thức bản đồ lớp 10.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

TTT Như

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Trương Dương

Nguyễn Trương Dương

HẠNG

2

Số điểm 100%

Lê Trương Nguyên

Lê Trương Nguyên

HẠNG

1

Số điểm 100%

Nguyễn Trương Dương

Nguyễn Trương Dương

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Lê Trương Nguyên

  Số điểm: 100%

 • 05

  Lê Trương Nguyên

  Số điểm: 100%

 • 06

  Nguyễn Trương Dương

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Trương Thị Phương Linh

Em tên Trương Thị Phương Linh lớp 10a5 em làm được 3 lần

Phan Thị Ngọc Duyên

Em tên nguyễn thị thái học lớp 10a1 em làm được 3 lần

 Ngô Ngọc Trân 10a6

Em tên Ngô Ngọc Trân lớp 10a6 em làm được 8 lần!

Trần Thị Hải Lý

Em tên Trần Thị Hải Lý lớp 10a2 em làm được 5 lần 100%

Trần Thị Hải Lý

Em tên Trần Thị Hải Lý lớp 10a2 em làm được 5 lần

Duyen Ngoc

em tên phan thị ngọc duyên lớp 10a1 em làm được 6 lần

Trieu Van Dung

Em ten Trieu van Dung 10A7 em duoc 13lan 100%

Phạm Hoàng Phúc

Em tên Phạm Hoàng Phúc lớp 10a3, em được 5 lần 100%

Nam

Em tên là Hà Hữu Nam lớp 10a7 em được 10 lần 100%

Nam

Em tên là Hà Hữu Nam lớp 10a7 em được 1 lần 100%

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan