Hội thi Trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu kiến thức Đoàn – Hội cho

Hội thi Trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu kiến thức Đoàn – Hội cho

06/10/2020

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ đoàn, đoàn viên những vấn đề lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LHTN Việt Nam.

Góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác; giúp đoàn viên, thanh niên xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; tăng cường, củng cố niềm tin và lý tưởng cách mạng của thế hệ trẻ.

Hội thi được tổ chức thiết thực, hiện đại, hiệu quả, triển khai sâu rộng thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ đoàn, đoàn viên. Việc tổ chức, đánh giá kết quả đảm bảo chính xác, khoa học và thực tiễn, phù hợp với đối tượng dự thi.

II. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Tên gọi hội thi: Hội thi Trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu kiến thức Đoàn – Hội cho đoàn viên, thanh niên năm 2020.

2. Đối tượng dự thi: Là cán bộ đoàn, đoàn viên hiện đang sinh sống, học tập và công tác trên địa bàn huyện Lấp Vò, có độ tuổi từ 16 đến 35.

3. Hình thức, thời gian tổ chức hội thi:

- Vòng thi Tuần (hình thức trực tuyến) được diễn ra trong 04 tuần, hệ thống website của Hội thi mở bắt đầu từ 7g00 ngày thứ 22g00 ngày thứ năm hàng tuần, như sau:

+ Tuần 1: ngày 07/10/2020 ngày 08/10/2020.

+ Tuần 2: ngày 14/10/2020 ngày 15/10/2020.

+ Tuần 3: ngày 21/10/2020 ngày 22/10/2020.

+ Tuần 4: ngày 28/10/2020 ngày 29/10/2020.

- Kết quả Chung cuộc: Ban tổ chức chọn ra các thí sinh có tổng số điểm cao ở 04 tuần và tham gia đầy đủ ở 04 tuần thi để trao giải thưởng chung cuộc.

4. Đăng ký dự thi:

        - Thí sinh đăng ký tham gia hội thi tại địa chỉ: myaloha.vn

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký, sử dụng 01 tài khoản dự thi. Tài khoản dự thi được đăng ký và đảm bảo cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin bắt buộc theo giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Trường hợp không có hoặc mất giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thí sinh phải cung cấp thông tin theo Giấy khai sinh bao gồm: Họ và tên; ngày tháng năm sinh; nơi học tập hoặc nơi công tác, sinh sống; số điện thoại; email.

- Thông tin thí sinh đăng ký là căn cứ để Ban Tổ chức hội thi xét và trao giải thưởng. Ban Tổ chức Hội thi sẽ không công nhận kết quả đối với thí sinh có hơn 01 tài khoản hoặc có bất kỳ trường hợp thông tin đăng ký sai lệch.

- Lưu ý, Ban tổ chức đã tạo địa chỉ cụ thể cho từng đơn vị cơ sở Đoàn, thí sinh chọn khu vực chính xác theo nơi đang tham gia sinh hoạt Đoàn, đang học tập, công tác để Ban tổ chức theo dõi số lượng và liên hệ các đơn vị trực thuộc xác minh trước khi trao giải. Trong trường hợp, thí sinh hiện đang công tác tại xã A, nhưng địa chỉ cư trú là xã B, thì chọn nơi đang tham gia sinh hoạt Đoàn của thí sinh.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Nội dung

- Tuần 1: Các bài học Lý luận chính trị, Nghị quyết – Chủ trương của Đảng.

- Tuần 2: Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Tuần 3: Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

- Tuần 4: Hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới.

2. Hình thức thi

2.1. Vòng thi Tuần

Vòng thi Tuần diễn ra trong vòng 04 tuần, bắt đầu mỗi tuần thi, hệ thống website của Hội thi mở bắt đầu từ 19g00 – 20g00 ngày thứ 19g00 – 20g00 ngày thứ năm hàng tuần, cụ thể theo quy định được nêu tại Mục II.3.

Thí sinh tham gia thi bằng cách truy cập vào Website của Hội thi tại địa chỉ: myaloha.vn, đăng ký tài khoản, ấn chọn vào baner hội thi và chọn “Tham gia ngay”.

Mỗi thí sinh chỉ tham gia 02 lượt thi mỗi tuần (tương ý cho 02 ngày thi). Ở mỗi lượt thi, thí sinh trả lời 20 câu hỏi dạng trắc nghiệm lựa chọn 01 đáp án đúng nhất trong 04 đáp án, mỗi lượt thi có thời gian 05 phút vừa đọc đề và chọn đáp án trả lời. Thời gian được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc bài thi. Với mỗi câu trả lời đúng, thí sinh được 5 điểm, không trả lời hoặc trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm tối đa của bài thi là 100 điểm. Trong quá trình thi, thí sinh được phép quay lại để trả lời các câu hỏi đã bỏ qua, có thể lựa chọn kết thúc bài thi bất kỳ lúc nào. Hết thời gian theo quy định, hệ thống tự động kết thúc bài thi của thí sinh. Mỗi tuần, Ban tổ chức chọn 03 thí sinh có điểm số cao nhất để trao thưởng, ưu tiên thời gian trả lời nhanh nhất; một thí sinh có thể được nhận giải thưởng tuần nhiều lần.

2.2. Kết quả chung cuộc: Ban tổ chức chọn ra các thí sinh có tổng số điểm cao ở 04 tuần và tham gia đầy đủ ở 04 tuần thi để trao giải thưởng chung cuộc.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Vòng thi tuần

Khen thưởng tuần: 01 giải Nhất: 200.000đ cho thí sinh đạt điểm số cao nhất hàng tuần sẽ nhận phần thưởng của Ban Tổ chức.

2. Kết quả chung cuộc

- 01 giải nhất: 300.000 đồng.

- 01 giải nhì: 200.000 đồng.

- 02 giải Ba: 100.000 đồng/giải

- 01 giải tập thể cho đơn vị có nhiều thí sinh đăng ký tham gia dự thi và tham gia thi nhiều nhất: trị giá 500.000đ.

V. PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG:

- 100% đoàn viên của các đơn vị tham gia đủ 04 tuần của Hội thi.

- Ít nhất 50% hội viên, thanh niên của các đơn vị tham gia đủ 04 tuần của Hội thi.