ĐIỀN TÊN CHO - ĐÚNG TRÚNG THƯỞNG ĐƯỢC NHẬN NGAY

ĐIỀN TÊN CHO - ĐÚNG TRÚNG THƯỞNG ĐƯỢC NHẬN NGAY

28/02/2021 Báo cáo

Trải qua 4 ngày thi, Vòng thi tuần 1 đã ghi nhận sự tham gia dự thi của 10.681 thí sinh. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho sức hút của Cuộc thi, sự quan tâm của các bạn đoàn viên, thanh niên và sự vào cuộc quyết liệt trong triển khai Cuộc thi của các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh.
?️‍♀️?️‍♀️Tuy nhiên, bộ phận Kỹ thuật báo về cho Ban Tổ chức, có một số trường hợp thí sinh lập nhiều tài khoản, thi nhiều lần làm mất tính công bằng của Cuộc thi.
✍️✍️BTC lưu ý các thí sinh, khai báo #Họ_và_tên cần viết đầy đủ họ và tên, tiếng Việt có dấu, khớp với căn cước công dân, thẻ đoàn viên, ...hoặc giấy tờ tùy thân khác.
#tên_tài_khoản là ký tự viết liền, không dấu, không sử dụng ký tự đặc biệt.
???Thể lệ của Cuộc thi đã quy định rõ: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký sử dụng một tài khoản và cung cấp đầy đủ, đúng các thông tin bắt buộc (Họ và tên; nơi học tập hoặc nơi công tác, sinh sống; số điện thoại).
❌❌❌Nghiêm cấm việc để, nhờ người khác thi hộ, sử dụng thông tin của người khác để đăng ký tham gia thi, nếu bị phát hiện sẽ bị hủy kết quả thi.
⛔️⛔️BTC sẽ không công nhận và trao giải cho các tài khoản dùng chung số điện thoại, email; số điện thoại, email không có thật, không liên lạc được.