Thi: An toàn giao thông

11 câu 5 phút

Trạng thái:

Các bạn đọc kỹ 10 câu hỏi và trả lời. Hết thời gian, bài tập trắc nghiệm tự khoá lại. Các bạn không bị giới hạn Số lần tham gia bài thi

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Huỳnh Quang Thịnh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Huỳnh Quang Thịnh

Huỳnh Quang Thịnh

HẠNG

2

Số điểm 80%

Huỳnh Quang Thịnh

Huỳnh Quang Thịnh

HẠNG

1

Số điểm 80%

Huỳnh Quang Thịnh

Huỳnh Quang Thịnh

HẠNG

3

Số điểm 80%

 • 04

  Huỳnh Quang Thịnh

  Số điểm: 80%

 • 05

  Huỳnh Quang Thịnh

  Số điểm: 71.43%

 • 06

  Huỳnh Quang Thịnh

  Số điểm: 71.43%

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan