THÔNG TIN LIÊN HỆ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

443 05/09/2018

THÔNG TIN LIÊN HỆ

BAN TỔ CHỨC:

Ban tổ chức cuộc thi: Đơn vị Thị đoàn Thuận An.

Số điện thoại: 0274 3 755 155.

Thông tin liên hệ phụ trách Cuộc thi. 

1. Đồng chí Huỳnh Thị Thu Thủy – Bí thư Thị đoàn (số điện thoại: 0938 937 087)

2. Đồng chí Nguyễn Duy Cường – Cán bộ Thị đoàn (số điện thoại: 0976 964 932).


TỔ KỸ THUẬT:

Ban quản trị Công trình thanh niên: My Aloha.

1. Đồng chí Huỳnh Quang Thịnh –  Số điện thoại: 0918 330101

2. Đồng chí Ung Quốc Bình – Số điện thoại: 0984 246 763


Mọi thông tin chi tiết thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp website Thị đoàn và fanpage Tuổi trẻ Thuận An.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

Thị đoàn Thuận An

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.