01/01/2016

Co-founder của QRS

Mở trung tâm đào tạo cho QA Tester tại Hà Nội

01/06/2016

QA manager at Co-well company

Quản lý đội QA và làm PM các dự án xây dựng tool của công ty để giúp cải tiến và nâng cao năng suất chât lượng

TRẮC NGHIỆM

KHÓA HỌC