CÁCH XÁC ĐỊNH LƯỢNG VẬN ĐỘNG TRONG HOẠT ĐỘNG TDTT (P2)

CÁCH XÁC ĐỊNH LƯỢNG VẬN ĐỘNG TRONG HOẠT ĐỘNG TDTT (P2)

309 - 29/04/2018

c. Xác định cường độ vận động thôi qua chỉ số acid lactic

      Acid lactic trong máu là sản phẩm của quá trình đường phân yếm khí ( glycozis ) . Phản ứng diễn ra từ sự phân khử Acid Pyruvic

 Bình thường

+ Acid lactic trong động mạch là 0,4-0,8 mmol / lit

+ Acid lactic trong tĩnh mạch 0,45- 1,30 mmol / lit ( quan trọng )

  Đánh giá LVĐ

+ Nếu AL < 2,5 mmol / lit = > Cường độ vận động bài tập nhỏ

+ Nếu 2,5 < AL < 4 mmol /lit => Cường độ bài tập trung bình

+ Nếu AL > 4 mmol / lit => Cường độ bài tập lớnd. Xác định CĐVĐ thông qua Protein niệu

     Khái niệm Protein niệu: Protein niệu xuất hiện do cường độ VĐ lớn , tủy thượng thận tăng tiết Cathecolamin, đồng thời thận cũng tăng tiết renin trong đó có angiotensin và kinin là những chất làm tăng tính thẩm thấu và áp lực máu mao mạch của các tiểu cầu thận khiến cho các đại phân tử protit huyết tương dễ dàng đi qua thành mao mạch vào tiểu cầu thận và bài tiết ra ngoài. Protein niệu cao nhất ở phút thứ 15 sau bài tập cường độ cao

Bình thường: Protein niệu < 30-50 mmg / 24 giờ (1g = 1000 mg , trung bình 24 giờ bài

tiết 2 lít nước tiểu)

VD : khi máy ra là 0,7 g / lít nghĩa là 700mmg / lít

Đánh giá:

+ Nếu Protein niệu xuất hiện quá 24 giờ => lượng vận động chưa hợp lý

+ Nếu Protein niệu xuất hiện chỉ trong 24 giờ là lượng vận động hợp lýBình luận

Ảnh đại diện của bạn