Tên đầy đủ
Đoàn Thanh niên CA Bình Dương
Giới tính
Nam
Ngày sinh
26/03/2017
Bằng cấp
Thông tin thêm
Số video
Chưa có video
Số khoá học
Chưa có khoá học
Số học viên
Chưa có học viên