KHÓA HỌC

  • GIẢI PHẪU CHI DƯỚI
    500.000 VNĐ - 21 bài | 250 phút
    10 Clips

    Giải phẫu là môn cơ sở vô cùng quan trọng của mọi trường y.Khoá học hướng dẫn cho các bạn nội dung căn bản của Giải phẫu chi dưới.Mời các bạn cùng tham gia!