Tên đầy đủ
Hiểu Minh
Giới tính
Nữ
Ngày sinh
05/10/1996
Bằng cấp
Cử nhân Quản trị kinh doanh
Thông tin thêm
Số video
Chưa có video
Số khoá học
Chưa có khoá học
Số học viên
Chưa có học viên