Tên đầy đủ
Hạ Băng
Giới tính
Nữ
Bằng cấp
Cử nhân Quản trị kinh doanh
Thông tin thêm
Số video
1 video
Số khoá học
Chưa có khoá học
Số học viên
Chưa có học viên

Danh sách video