Tên đầy đủ
Tỉnh đoàn Bình Dương
Giới tính
Nữ
Ngày sinh
01/08/1930
Bằng cấp
Giới thiệu bản thân
Ban Tuyên giáo tỉnh đoàn Bình Dương
Thông tin thêm
Số video
Chưa có video
Số khoá học
Chưa có khoá học
Số học viên
Chưa có học viên