Tên đầy đủ
Lê Thanh Tiếp
Giới tính
Nam
Ngày sinh
28/09/1992
Bằng cấp
Thông tin thêm
Số video
Chưa có video
Số khoá học
Chưa có khoá học
Số học viên
Chưa có học viên