Tên đầy đủ
Vinh Vật Vờ
Giới tính
Nam
Ngày sinh
03/07/1990
Bằng cấp