Tên đầy đủ
Phương Uyên
Giới tính
Nữ
Ngày sinh
14/10/1996
Bằng cấp
Thông tin thêm
Số video
Chưa có video
Số khoá học
Chưa có khoá học
Số học viên
Chưa có học viên