Tên đầy đủ
Gamer Evil
Giới tính
Nam
Ngày sinh
27/11/2018
Bằng cấp