Tên đầy đủ
Học excel cơ bản
Giới tính
Nam
Ngày sinh
11/04/2017
Bằng cấp
Thông tin thêm
Số video
6 video
Số khoá học
Chưa có khoá học
Số học viên
Chưa có học viên

Danh sách video

 • 26:33

  Làm chủ Excel qua 10 thao tác đơn giản

  Video hướng dẫn bạn cách dùng Excel, hướng dẫn sử dụng Excel, hay cách làm excel qua 10 thao tác cơ bản để việc học Excel cảm thấy đơn giản hơn.Trong video này, Bạn sẽ học Excel với các thao tác:- Tab color Excel (Đổi màu bảng tính Excel) - sum - copy and paste excel (sao chép và dán trong excel) - Tạo bảng theo mẫu - Conditional formating excel (định dạng có điều kiện excel) - Di chuyển, chọn bảng trong excel Xem thêm

  414 lượt xem -

  Học excel cơ bản Học excel cơ bản

 • 19:27

  Cách dùng định dạng trong Excel

  Video hướng dẫn bạn cách dùng Excel, các thao tác cơ bản để soạn thảo và trình bày trong Excel đẹp và trong thời gian ngắn. Trong video này, Bạn sẽ học Excel với các thao tác: - Trộn ô ( Merge Cell Excel ) - Gói dữ liệu ( wrap text Excel ) - Căn lề dữ liệu ( Alignment Excel ) - Kẻ bảng ( Table Excel ) - Cách để làm excel nhanh: Điền dữ liệu vs định dạng dữ liệu - Định dạng có điều kiện ( Conditional Formatting Excel ) Xem thêm

  530 lượt xem -

  Học excel cơ bản Học excel cơ bản

 • 17:37

  Hướng dẫn đặt mật khẩu Excel

  Video hướng dẫn bạn cách sử dụng Excel qua các thao tác cơ bản để cài đặt mật khẩu cho tài liệu excel, hay đặt mật khẩu cho bảng tính. Trong video này, Bạn sẽ học cách sử dụng Excel với các thao tác: - Đặt mật khẩu cho tài liệu excel theo 2 cách ( password excel ) - Gỡ mật khẩu cho tài liệu excel ( remove password excel ) - Cách xử lý khi quên mật khẩu ( crack password excel ) - Cách chống phần mềm dò mật khẩu ( strong password excel ) - Không cho phép chỉnh sửa bảng tính ( protect sheet excel ) - Không cho phép sao chép bảng tính - Cho phép nhập dữ liệu 1 vùng trên bảng tính được bảo vệ - Che dấu thông tin sử dụng bảo vệ và đóng băng ( Freeze panes) - Thể hiện đẹp bằng bỏ đường lưới ( grid lines excel) Xem thêm

  483 lượt xem -

  Học excel cơ bản Học excel cơ bản

 • 07:03

  Tips - Thao tác nhanh bảng tính Excel

  Video hướng dẫn bạn 7 thao tác cơ bản để giúp bạn thao tác với bảng tính nhanh hơn để tăng hiệu suất công việc. Trong video này, Bạn sẽ học Excel với các thao tác: - Di chuyển giữa các bảng tính (Sheet Excel) mà không dùng chuột. - Ẩn và hiện bảng tính (Hide and Unhide sheet) - Thêm/xóa bảng tính hàng loạt (Insert / Delete Sheet) - Chọn bảng tính cần làm việc một cách đơn giản trong trường hợp có nhiều bảng tính - Bôi màu bảng tính (Tab Color sheet ) - Di chuyển các vị trí trong bảng tính - Nhân bản bảng tính Xem thêm

  325 lượt xem -

  Học excel cơ bản Học excel cơ bản

 • 00:00

  Sao chép cắt dán, copy paste Excel

  Trong video này, Bạn sẽ học Excel với các thao tác:- Sao chép thông thường (copy paste all excel)- "copy paste" theo seri- Sao chép công thức (copy paste formular excel)- Sao chép định dạng (copy paste format excel)- Sao chép giá trị (copy paste value excel)- Xoay bảng sử dụng sao chép (transpose excel)- Sao chép dữ liệu bảng thành dạng ảnh (copy paste table as picture) Xem thêm

  443 lượt xem -

  Học excel cơ bản Học excel cơ bản

 • 30:09

  Định dạng số Excel

  rong video này, Bạn sẽ học Excel với các thao tác: - Định dạng số ( format number excel) - Định dạng ngày tháng (format date excel) - Định dạng tiền tệ (format currency excel) - Định dạng kế toán (format accoungting excel) - Định dạng tùy chọn (format custom excel) - Chọn dữ liệu, kiểm tra hợp lệ dữ liệu (data validation excel) - Định dạng điều kiện (conditional formatting excel) - Định dạng theo yêu cầu người dùng chọn Xem thêm

  469 lượt xem -

  Học excel cơ bản Học excel cơ bản