Tên đầy đủ
Trung tâm đào tạo tin học Khoa Phạm
Giới tính
Nam
Ngày sinh
27/11/1969
Bằng cấp
Thông tin thêm
Số video
9 video
Số khoá học
Chưa có khoá học
Số học viên
Chưa có học viên

Danh sách video