Tên đầy đủ
Trung tâm đào tạo tin học Khoa Phạm
Giới tính
Nam
Ngày sinh
27/11/1969
Bằng cấp