Tên đầy đủ
Photoshop For Everyone
Giới tính
Nam
Ngày sinh
17/10/1979
Bằng cấp