Tên đầy đủ
Sức khỏe nhân sinh
Giới tính
Nam
Ngày sinh
28/11/1980
Bằng cấp