Tên đầy đủ
Sức khỏe nhân sinh
Giới tính
Nam
Ngày sinh
28/11/1980
Bằng cấp
Thông tin thêm
Số video
1 video
Số khoá học
Chưa có khoá học
Số học viên
Chưa có học viên

Danh sách video