Tên đầy đủ
Thức ăn là thuốc
Giới tính
Nam
Ngày sinh
29/10/1980
Bằng cấp