Tên đầy đủ
Nguyễn Hữu Phúc
Giới tính
Nam
Ngày sinh
04/10/1970
Bằng cấp