Tên đầy đủ
Những chân trời mới
Giới tính
Nam
Bằng cấp
Thông tin thêm
Số video
1 video
Số khoá học
Chưa có khoá học
Số học viên
Chưa có học viên

Danh sách video

  • 48:25

    Những khám phá vĩ đại về Y Học

    Những khám phá vĩ đại về y học là chìa khóa quan trọng mở ra các phát hiện mới về phương diện giải phẩu cơ thể người và sức khỏe trong tương lai. Đây là chuyến hành trình thú vị tìm kiếm điểm chung của phân tử để xác định đặc tính sinh học của sự sống. Một sự kết hợp chưa từng có giữa trí tuệ khoa học và sức mạnh công nghệ sẽ giải mã những bí ẩn của những điều tạo nên con người. Xem thêm

    631 lượt xem -

    Những chân trời mới Những chân trời mới