Tên đầy đủ
Đặng Việt Hùng
Giới tính
Nam
Ngày sinh
28/09/1980
Bằng cấp
Thông tin thêm
Số video
1 video
Số khoá học
Chưa có khoá học
Số học viên
Chưa có học viên

Danh sách video